Hållbarhet

Solspecialistens miljöpolicy grundar sig i en strävan efter nöjda kunder och minskad miljöpåverkan enligt dessa vägledande principer:

  • Leda med miljön i fokus
  • 100%: ig övergång till miljöklassade fordon, så som hybrid- och elbilar.
  • Optimera körningarna inom arbetet
  • Prioritera miljöcertifierade projekt
  • Arbeta för miljö och energieffektiva lösningar.
  • Vid expansion, satsa på områden med ett högt miljöfokus, t.ex. elbilar.